Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Η Ε. Ντουντουλακης ΑΕΕ αποτελεί την καλύτερη επιλογή εμπορικής συνεργασίας της Κρήτης.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1985 από τον Εμμανουήλ Ντουντουλάκη και εξυπηρετεί πελατολόγιο σε ολόκληρη την Κρήτη. Από τότε μέχρι σήμερα και μετά από σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και ανθρώπους έχουμε καταφέρει να εξυπηρετούμε πελατολόγιο σε όλη την Κρήτη.

Παρέχουμε στους προμηθευτές αλλά και στους πελάτες μας εξειδικευμένη οργάνωση πωλήσεων με ξεχωριστό τμήμα πωλήσεων ανά τομέα αγοράς (retail και food service/HO.RE.CA.)  και ανά περιοχή.

Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας σε συνδυασμό με τα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα μας επιτρέπουν να επιτυγχάνουμε ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση όλων των πελατών και των προμηθευτών μας. 

Η εταιρεία μας μετρά συνεργασίες δεκαετιών με μεγάλα brands και παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικών υπηρεσιών όπως Logistics, πωλήσεις και merchandising. 

Για την γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση και ολοκλήρωση των παραγγελιών η εταιρεία μας διαθέτει στο Γαλατά Χανίων ιδιόκτητες , υγειονομικά πιστοποιημένες εγκαταστάσεις 4400  τ.μ (με ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης ) , εξήντα άτομα προσωπικό  και δεκαοκτώ φορτηγά αυτοκίνητα.

Δείτε την Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας


Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) με διαπιστευμένο πιστοποιητικό κατηγορίας EN ISO 22000:2005 της ΤÜV AUSTRIA HELLAS.